הגרפיקה​

הגרפיקה האומנותית של הגלופה מתקבלת בקובץ PDF במשרדינו.

השקפים

הגרפיקה מודפסת על גבי שקפים פוזיטיבים או נגטיבים תלוי אם זו הטבעה או הבלטה.

הקרנה

השקפים מוקרנים על גבי חומר שבא עם שכבה של מולציה מצופה, דרכו נוכל לראות את כל המקומות שיצרבו או שלא יצרבו על גבי החומר.

הפנטוגרף

מכשיר הפנטוגרף חורט על הגלופה ומכין כל גלופה בנפרד.

ליטוש ידני

בסיום הכנת כל גלופה אנו בודקים אותה ומלטשים אותה ביד.

ההטבעה

הגלופה המוגמרת נשלחת לבית הדפוס לצורכי הטבעה והבלטה.

פתיחת צ'אט
שלום,
איך אפשר לעזור?