תנ"ך

עיצוב גדלים שונים של תנ"ך

הבלטה

הטבעה

עיצוב

תנ"ך