ספרי קודש

עיצוב ספרי קודש

שילוב של הבלטה והטבעה

עיצוב: חיים מושקין

ספרי קודש