ספרי קודש

עיצוב ספרי קודש

משחק בהבלטה והטבעה

במגוול צורות

 

עיצוב: חיים מושקין

ספרי קודש